Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK

Voetreflextherapie en stervensbegeleiding

1/1

Geplaatst door byTaske voetreflextherapie op maandag 4 mei 2020 om 13:26

Vanuit mijn werk in de ouderenzorg wilde ik graag meer weten over stervensbegeleiding. Hoe kan ik dit proces, waar mensen doorheen gaan, ondersteunen via voetreflextherapie. Het sterven heeft voor mij een andere betekenis gekregen. Ik was me er altijd al erg bewust van dat het laatste gedeelte van een leven zorgvuldig afgesloten moest worden. Voor diegene die overlijdt maar zeker ook voor diegene die achterblijven. Nu we in deze vreemde coronatijd zitten lijkt het haast ondoenlijk om voor sommige het laatste stukje van het leven zorgvuldig af te sluiten. Op dat soort momenten kan je proberen met enige creativiteit er toch het best haalbare van te maken om zo dicht mogelijk bij een zorgvuldig afscheid nemen te komen.

Afscheid nemen van het leven, afscheid nemen van elkaar. Dat is een onderwerp waar we het gedurende ons leven als er niks aan de hand lijkt niet vaak over praten. En dat is jammer. Afscheid nemen van het leven en van elkaar zou een normaal onderwerp behoren te zijn. Zo weten we bij leven dat er afscheid genomen wordt op een manier dat gewenst is. Kunnen we ook vertrouwen hebben dat al zijn we niet direct bij elkaar dat er toch afscheid genomen kan worden. En weet degene die achterbijven dat ze het afscheid op een fijne manier invulling kunnen geven. Dit alles is erg belangrijk om de rust te hebben om los te laten van het leven maar ook voor diegene die achterblijft. Er ontstaat ruimte om te leven met het verlies dat je ervaren hebt.

Voetreflextherapie en stervensbegeleiding is een erg mooie combinatie. Ik geef als therapeut onverdeelde aandacht aan degene die gaat sterven. Het is een oordeel loos samenzijn. Deze onverdeelde aandacht geeft diegene de mogelijkheid zich bewust te worden van eigen gedachtes en gevoelens. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om te zien wat er daadwerkelijk is. Op deze manier ontstaat er een gelegenheid om datgene wat gaat komen te accepteren. Uit acceptatie ontstaat vervolgens de kans op verwerking. Hierdoor wordt diegene ondersteunt om pijn en lijden te verdragen. Degene die gaat overlijden ervaart emoties. Deze emoties zijn puur, omdat ze in het hier en nu waargenomen worden, als gevolg van de huidige situatie. Met onverdeelde aandacht aanwezig zijn geeft erkenning van deze emoties en erkenning van dat wat er is geeft ontkramping. 
Alle emoties krijgen de ruimte om geuit te worden. Emoties die naar buiten gericht zijn worden daadwerkelijk losgelaten. Er onstaat heling als beklemmende gedachtes en emoties vrij gemaakt worden. Degene die gaat overlijden krijgt dan de ruimte om dat te ondergaan met een stille berusting, een "zijn"beleving.

Voetreflextherapie tijdens stervensbegeleiding biedt een diepgaande ondersteuning.Door degene die overlijdt de ruimte te geven zijn emoties te beleven en te uiten en dit te ondersteunen met voetreflextherapie heb je de mogelijkheid om zijn naar binnen gerichte emoties {Yin} meer naar buiten {Yang} te laten bewegen. Dit proces komt via praten in beweging  en kan via de voetreflextherapie in balans gebracht worden. Gedurende de behandeling stel ik hier mijn grepen op af zodat er een balans ervaren wordt tussen binnen en buiten, boven en onder tussen Yin en Yang.

Naast dat ik degene die gaat overlijden kan ondersteunen heb ik ook de mogelijkheid om de naasten grepen aan te leren zodat zij hun dierbare ook ondersteuning kunnen geven door fijne bewuste aanrakingen. Dit kan erg helend werken om samen het proces van sterven te beleven maar ook om na het overlijden met een goed gevoel terug te kunnen kijken op het hele proces. 

Overwegingen om mee te nemen als je te maken krijgt met een stervensproces;
*Probeer het nemen van afscheid vaker te bespreken dan pas op het moment als je ervoor staat, het geeft ruimte om elkaars denkbeelden te leren kennen en begrijpen.
*Probeer degene die gaat sterven de ruimte te geven om zijn emoties te uiten. 
*Laat elkaar weten dat je in gedachten bij elkaar bent, vooral nu dat we minder de ruimte krijgen om fysiek bij elkaar aanwezig te zijn. Neem bewust momenten om met aandacht bij de ander te zijn. Creëer een plek waar je dat bewust kan doen eventueel met een foto, brandend kaarsje en/of een gedenkwaardig voorwerp.
*Probeer diegene die gaat sterven de ruimte te geven om dit te doen als het proces niet meer omkeerbaar is. Ben je ervan bewust dat ook jij jouw emoties doormaakt en je deze uitstraald naar degene die gaat sterven. Ben hierover open en eerlijk. De zintuigen van iemand die gaat sterven zijn erg gevoelig waardoor het waarnemingsvermogen groot is.
*Neem na het overlijden afscheid op een manier die bij jou past. In deze tijd wordt er veel gevraagd op gebied van creatieve manieren verzinnen van afscheid nemen maar zorg ervoor dat het past bij jou en dat het goed voelt. Ook nu is het mogelijk om momenten te nemen waarin je bewust tijd neemt om dit afscheid te ervaren.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog , voel je vrij om contact met me op te nemen via mail, telefoon en als zometeen de praktijk weer open mag door binnen te lopen op mijn inloopmomenten van 12.00u tot 12.30u op de maandagochtend in de even weken.